Magánjog:

Ingatlanügyek

– adásvétel

– ajándékozás

– csere

– telekalakítással kapcsolatos eljárások, okiratszerkesztés

– bérleti szerződés

Munkajogi ügyek

– munkaszerződés szerkesztése, véleményezése

– munkajogi jogvitával kapcsolatos képviselet ellátása

Öröklési jogi ügyek

– végrendelet

– öröklési szerződés

– tartási,- életjáradéki szerződés szerkesztése

– képviselet a hagyatéki eljárás során

Családjogi ügyek

– házasság felbontása

– házassági vagyonjogi szerződés

– házassági közös vagyonmegosztás

– szülői felügyelet rendezése

– peres,-és nemperes képviselet ellátása