Az ügyvédi munkadíj az Ügyvédi  Etikai Szabályzat, valamint az Ügyvédi törvény rendelkezései alapján szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek egyedileg, előre egyeztetve és együttesen határozzák meg. Konkrét árajánlat csak a tárgyi ügy megismerését követően adható. Az ügyvédi munkadíj pontos összege minden esetben egyedi és a konzultáció alkalmával kerül megtárgyalásra, annak pontos összege a megbízási szerződésben kerül rögzítésre.

Díjazási rendszer:

Óradíjas: Azokban az ügyekben alkalmazandó, ahol előre nem meghatározható az ügyre fordítandó ügyvédi munka mennyisége. 

Százalékban meghatározott: Elsődlegesen az ingatlan ügyletekkel kapcsolatos szerződések esetén kerül alkalmazásra (adásvétel, ajándékozás, csere), mely tartalmazza a szerződés és a kapcsolódó okiratok megszerkesztését, ellenjegyzését és az ingatlanügyi hatóság előtti eljárást. Másodsorban az egyes követelések behajtásával kapcsolatosan ügyekben alkalmazandó (fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás), mely ügyekben a százalékban meghatározott díj alapja a követelés összege.

Fix díjas: Azokban az esetekben alkalmazandó, ahol az ügyvéd munkaideje az ügy jellegéből kifolyólag előre kalkulálható. Ilyen ügyletek tipikusan a cégalapítás, cégmódosítás, civil szervezetek alapítása, változásbejegyzési eljárás. Ebbe a kategóriába tartozik továbbá a képviselet ellátásáért fizetendő díj tárgyalásonként, és a beadványok megszerkesztése.

Átalány díj: Tartós megbízás esetén, havi átalánydíj kerül megállapításra, mely cégek számára kedvezőbb feltételeket biztosít, mint az eseti megbízási díjaknál. Az átalánydíj pontos összege a folyamatos megbízás ellátására létrejött megbízás szerződésben kerül meghatározásra, mértéke a szolgáltatásnyújtás körétől függ.

Az első konzultáció díja (fix díjas) 20.000,- Ft.